Saltear al contenido principal

Coneix-nos

CONSULTORIA SOCIAL I DE GÈNERE I UNA MICA MÉS…

Estem compromeses amb...

“Les aliances reals, els vincles i els afectes. Les vivències i mirades polièdriques. Pensament crític. La transformació social real i efectiva.”

Una mica més

Entenem la nostra intervenció com l’anàlisi dels constructes socials i l’impacte que tenen en les subjectivitats de les persones. Posant especial èmfasi en l’impacte del gènere en les nostres subjectivitats.

CODIRECTORA GEMMA ALTELL ALBAJES

Sóc psicòloga social feminista. M’apassiona pensar en com canviar el món perquè sigui més just i respectuós amb les persones individual i col·lectivament. Al llarg dels anys he intentat contribuir-hi des de l’acció social en espais tècnics, de gestió, de direcció, formació universitària i de divulgació.

M’he format i tinc experiència en els àmbits de gènere, violències masclistes, drogues, salut pública i infància-adolescència entre d’altres. També a partir de la docència universitària, sobretot en els àmbits de violències masclistes, violències familiars i drogodependències.

Alguns espais de representació com la vicepresidència de la Xarxa de dones directives i professionals de ’Acció Social(DDIPAS), la presidència de la secció de dones, gènere i diversitat del Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya(COPC ) o la participació en la comissió d’Addiccions i Gènere de la Red nacional de atención a las adicciones (UNAD) em donen la oportunitat d’incidir per generar canvis.

Finalment, la col.laboració regular en alguns mitjans de comunicació m’han facilitat un altaveu per aquesta transformació.

CODIRECTORA MERCÈ MARTÍ BALIARDA

Sóc psicòloga, amb estudis de medicina i antropologia mèdica. He tingut la sort de poder treballar en entorns culturals diferents i complexos en varis països d’Amèrica Llatina i a casa nostra, sempre dins del sector social i de la salut. Alguns dels meus àmbits d’expertesa són gènere, violències masclistes, cicles vitals, salut pública i comunitària i interculturalitat.

He treballat en els diferents moments del cicle d’un projecte: des del diagnòstic i estudi, el disseny de programes i projectes, la supervisió tècnica i l’avaluació per tal de desplegar les polítiques públiques i donar resposta a diferents necessitats.

M’agrada la gestió de la complexitat i la idea de contribuir a posar les bases perquè tota persona pugui fer efectius els seus drets.

Aquest viatge i la presa de consciència m’ha portat inevitablement a definir-me com a feminista.

CECILIA GELPÍ ARROYO

Sóc psicòloga de formació i vocació que gaudeixo acompanyant processos de transformació personals i institucionals. La meva experiència professional m’ha portat a viure, treballar i col·laborar extensament amb organitzacions de cooperació al desenvolupament de caràcter internacional, així com amb organitzacions socials a nivell nacional i internacional en l’àmbit de la intervenció de les violències viscudes, així com de persones amb risc de vulnerabilitat i exclusió social. Em considero una dona feminista.

PALMIRA GIL

Soc sociòloga, amb menció en polítiques laborals i socials. La meva trajectòria personal ha estat lligada al feminisme incorporant aquesta perspectiva en diverses entitats culturals i educatives. Amb la voluntat de construir espais, empreses, ciutats i vides més justes i feministes vaig realitzar el màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania. Alguns dels àmbits que conec millor arrel del màster han tingut a veure amb l’elaboració de plans d’igualtat a les empreses i l’anàlisi i la diagnosi d’espais públics amb perspectiva de gènere.

JÙLIA SURIOL COBRERA

Soc politòloga i la meva trajectòria professional ha estat molt lligada a l’àmbit de les polítiques municipals, tant des de la vessant política com tècnica. Des del meu interès per a la transformació social, vaig estudiar un Màster d’Intervenció Psicosocial, i em vaig especialitzar en gènere, comunitat i exclusió social. Tant des de l’àmbit de les polítiques municipals com des de l’acció social, he incidit amb projectes amb perspectiva feminista i comunitària.

CATARINA ALVES

Soc Politòloga Social i Treballadora Social i em vaig especialitzar en l’atenció psicosocial a dones migrades, amb competència cultural i perspectiva de Gènere. Tinc una trajectòria professional vinculada a les polítiques municipals, gestió de projectes socials, formació i ensenyament i a l’atenció especialitzada amb dones que han patit violència de gènere, especialment les dones víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual. Em considero una dona feminista.

SOLE RUIZ

Sóc psicòloga social feminista especialitzada en trauma, des dels inicis la meva trajectoria professional ha estat orientada a l’atenció psicosocial a dones, fins ara he treballat en serveis i recursos vinculats a la xarxa d’atenció a persones que viuen o han viscut violencies maslcistes. Gaudeixo creixent i construint en els equips en els que treballo, amb una mirada holistica, dinàmica i flexible que aposti per posar a les persones al centre de la seva vida.

També col·laborem i teixim aliances…

Volver arriba