Saltear al contenido principal

Endavant

Resum per funcions

Gènere i acció social

Estudi per a la incorporació de la perspectiva de gènere al sistema de protecció a la infància a la ciutat de Barcelona

Campanya comunicativa per al 8 de Març: “Terrassa: ciutat feminista”. Un calendari diari per a les xarxes socials, amb missatges diversos relatius al feminisme i la igualtat.

 • Guia pràctica per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l’acompanyament educatiu per a un bon ús de les pantalles.

 

 • Disseny del diagnòstic i pla d’actuació al voltant del gaming (jocs en línia) i el gambling (jocs d’apostes) a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet

Estudi sobre la construcció i reforç de la masculinitat hegemònica a través del gaming (Santa Coloma de Gramenet)

 • Anàlisi de les necessitats presents i futures de les persones amb discapacitat des d’una perspectiva feminista del municipi de Vilafranca del Penedès.

 

 • Diagnosis i plans d’acció en clau de gènere pel que fa al funcionament de diferents serveis d’intervenció directa: Transversalització de gènere a l’IMSS, transversalització de gènere a la casa recés de la Fundació Esperança.

 

 • Assessorament per a la construcció del model d’intervenció d’EAIA en clau de gènere.
 • Docència Universitària al Màster de Salut Mental Comunitària de la Universitat de Barcelona: Introducció de la perspectiva de gènere en salut mental (Gemma Altell Albajes i Mercè Martí Baliarda): http://www.mastersaludmentalcomunitaria.com/

 

 • Càpsules formatives d’acompanyament en la sexualitat de joves i adolescents i educació sexual integral per a famílies

 

 • Acompanyament per la transversalització de gènere en recursos i intervencions en Salut Mental i Diversitat funcional (Fundació Tres Turons)

 

 • Formació en gènere i sensellarisme per als equips professionals de Suara.

Gènere i drogues

 • Abordatge de les violències masclistes amb dones en situació de sense sostre i/o amb consum actiu. Anàlisi de les necessitats i bones pràctiques detectades tant per equips professionals de serveis d’acollida com per les dones que hi formen part, per poder proposar recomanacions que sistematitzin les intervencions per a l’abordatge de les violències masclistes en dones sense llar i amb consum actiu, de manera acurada i aterrada a les realitats i percepcions de les persones que hi estan involucrades.

 

 • Guia pràctica per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la prevenció i l’abordatge de les addiccions.

 

 • Assessorament sobre incorporació de la perspectiva de gènere i diversitat sexual a la Subdirecció de Drogodependències (Gemma Altell i Albajes)
  • Col·laboració en la incorporació de la perspectiva de gènere al web de la subdirecció, incorporació de la perspectiva de gènere al pla estratègic, als protocols de violències sexuals i violències masclistes i al e reducció de danys i incorporació de la perspectiva de gènere als programes preventius; aprofundiment de la perspectiva de gènere en l’abordatge de l’oci nocturn i la coordinació amb l’abordatge de les violències sexuals; anàlisi de dades amb perspectiva de gènere per planificació d’accions en prevenció, atenció, tractament, reducció de riscos i reducció de danys); anàlisi de les intervencions de prevenció ASA (alternativa a la sanció administrativa) des de la perspectiva de gènere; seguiment de la incorporació de la perspectiva de gènere en recerca.

 

 • Assessorament en la incorporació de la perspectiva de gènere en un projecte desenvolupat a Colòmbia amb les persones “habitantes de calle” i consumidores.

 

 • Assessorament en la incorporació de la perspectiva de gènere en el projecte de reducció de danys de la UNAD.

 

 • Formació a professionals de l’àmbit de les drogodependències per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la pràctica professional: Xarxa d’Atenció a les Drogodependències.

 

 • Formació en drogues i gènere als cursos MALVA: Incorporació de la perspectiva de gènere en la prevenció, atenció i tractament, del consum problemàtic de drogues.

 

 • Formació en gènere i drogues a la xarxa de referents de violències masclistes dels CAS (Centres d’Atenció i Seguiment).

 

 • Formació en gènere i drogues en l’àmbit preventiu a l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

 

 • Supervisió tècnica i clínica en l’abordatge de les drogodependències amb perspectiva de gènere al Centre terapèutic GenA d’Esplugues de Llobregat. (Gemma Altell i Albajes).

 

 • Supervisió tècnica i clínica en l’abordatge de les drogodependències amb perspectiva de gènere a l’Hotel Social d’ABD (Gemma Altell i Albajes).

 

 • Supervisió tècnica i clínica en l’abordatge de les drogodependències amb perspectiva de gènere al CAS Baluard (Gemma Altell i Albajes).

 

 • Supervisió per la incorporació de la perspectiva de gènere al Centre de reducció de danys en drogues de La Mina. Parc Salut Mar (Gemma Altell i Albajes). Subdirecció de Drogodependències.

 

 • Supervisió tècnica i clínica en l’abordatge de les drogodependències amb perspectiva de gènere a diversos recursos, serveis i entitats en el marc de la Federació Catalana de Drogues (Gemma Altell i Albajes).

 

 • Subdirectora de l’àrea de Gènere, Addiccions i famílies. Fundació Salud i Comunitat (2009-2016)

 

 • Directora del Departamento de Atención a las Mujeres, Prevención en adolescentes y jóvenes y Cooperación Internacional. Fundación Salud y Comunidad (2002-2008)

 

 • Fundadora i impulsora de la línia de treball de drogues i gènere de Fundació salut i Comunitat (2000)

 

 • Projectes innovadors, idees i desenvolupats en drogues i gènere:
  • MALVA: Incorporació de la perspectiva de gènere en la prevenció, atenció i tractament, del consum problemàtic de drogues.
  • Espai Ariadna: Servei d’acolliment residencial integral per dones drogodependents que pateixen o han patit violència masclista.
   • Noctámbul@s: Observatori sobre la relació entre el consum de drogues i la violència sexual en contextos d’oci nocturn.

 

 • Formació xarxa de referents de violència masclista dels CAS (2019).

 

 • Formació en drogues i gènere per professionals del treball amb joves a l’Ajuntament de Tarragona (2016 i 2019).

 

 • Formació a l’organització ICEERS en perspectiva de gènere en drogues (2018).

 

 

 • Formació DIBA professionals drogues en perspectiva de gènere (2016).

 

 • Formació equip Energy Control (ABD) en perspectiva de gènere (2016).

 

 • Formació a professionals de salut i serveis socials sobre drogues i gènere. Comunitat Valenciana (2007).

 

 • Docència Universitària al Màster de Drogues Universitat de Deusto: Prevenció i tractament.

Anàlisi Estratègic i Igualtat a les oganitzacions

 

 • Plans d’Igualtat, protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe i protocols d’assetjament laboral, per a empreses, entitats del tercer sector, plataformes d’entitats i administracions locals i comarcals. En destaquem alguns:
  • Consell Comarcal Pallars Sobirà
  • CTTI
  • Fundació Sorli
  • Plataforma Educativa

 

 

 • Diagnosis i plans d’acció en clau de gènere pel que fa a l’estructura i al funcionament d’entitats i organitzacions. Fundació Arrels.

 

 • Disseny i acompanyament per la planificació estratègica de la Fundació SORLI.

 

 • Assessorament Projecte Qualitat Europeu: acompanyament al Consorcio Andaluz de Impulso Social per garantir la perspectiva de gènere en l’estudi i prospecció pel desenvolupament d’una certificació europea de qualitat per entitats del tercer sector social.

 

 • Supervisió d’equips i organització de l’Associació de drets sexuals i reproductius (Gemma Altell i Albajes).
 • Programa d’acompanyament i formació en lideratge amb perspectiva de gènere per a empreses, entitats del Tercer Sector i administracions públiques: UAB, Departament d’Interior-Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Ajuntament d’El Prat de Llobregat (empreses).

 

 • Projecte d’acompanyament formatiu i d’assessorament per a la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual en l’àmbit laboral per a les persones usuàries dels itineraris d’inserció laboral d’entitats especialitzades. En col·laboració amb la Fundació Sorli.

 

 • Projecte d’acompanyament a mentories entre dones directives per al lideratge amb perspectiva de gènere i transformacional (Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada – CEJFE)

 

 • Projecte d’acompanyament formatiu i d’assessorament per a la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual en l’àmbit laboral per a les persones usuàries dels itineraris d’inserció laboral d’entitats especialitzades. En col·laboració amb la Fundació Sorli.

 

 • Formacions per la transversalització de la perspectiva de gènere per equips directius i comandaments intermedis i equips tècnics de diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya.

 

 • Formació i sensibilització en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones i perspectiva de gènere a l’àmbit laboral. S’han dut a terme a diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Agricultura i Departament d’Interior – Institut de Seguretat Pública de Catalunya, entre d’altres).

 

Violències masclistes

 

 

 

 • Estudi de l’impacte del confinament en l’ús dels serveis de violències masclistes a Ponent, Alt Pirineu i Aran.

 

 • Protocols territorials d’actuació en violències masclistes d’ens locals i comarcals. En destaquem alguns:
  • Ajuntament de Granollers
  • Ajuntament de Sabadell
  • Ajuntament de Lleida
  • Ajuntament de Cardedeu
  • Consell Comarcal del Bages

 

 • Confecció i supervisió del circuit de violències masclistes del Solsonès. Consell Comarcal del Solsonès.

 

 • Construcció participativa del model de treball dels SIAD (Serveis d’Informació i Atenció a les Dones).

 

 • Sistema integrat d’indicadors pels recursos i serveis de la xarxa d’atenció i recuperació integral a les dones que pateixen violència masclista.

 

 • Protocol per a l’abordatge de les violències masclistes des de l’àmbit laboral (Sorli).
 • Projecte formatiu sobre perspectiva de gènere i l’abordatge de les violències masclistes als equips d’àrea bàsica de Serveis Socials.

 

 • Projecte formatiu sobre perspectiva de gènere i l’abordatge de les violències masclistes a les referents de gènere dels equips de Serveis Socials.

 

 • Projecte formatiu sobre perspectiva de gènere i l’abordatge de les violències masclistes als equips de DGAIA de Girona.

 

 • Projecte formatiu sobre perspectiva de gènere i l’abordatge de violències masclistes als equips d’EAIA de Barcelona.

 

 • Acompanyament i itinerari formatiu per a la prevenció de conductes sexistes dirigit a tècnics i tècniques municipals de l’Ajuntament de Tarragona.

 

 • Projecte d’acompanyament i formació a professionals en detecció i atenció a les violències masclistes des de la perspectiva de gènere, transcultural i de les pràctiques no opressives.

 

 

 • Disseny de l’itinerari formatiu en violències contra les dones del Govern de Navarra
Volver arriba